Contact en tarieven

Omdat ik telefonisch niet altijd goed bereikbaar ben, kunt u uw vragen over zorg het beste stellen via e-mail
becares0570@gmail.com

Hoewel ik ernaar streef nieuwe vragen over zorg en aanvragen daarvan zo snel mogelijk te behandelen, kan het voorkomen dat er een wachttijd is voor een eerste afspraak bij mij op kantoor of bij u thuis. Normaliter kan binnen 3 weken een afspraak worden ingepland.
Een eerste gesprek is gratis, daarna worden kosten in rekening gebracht. Het uurtarief is
€ 65,-, reiskosten buiten Deventer € 0,30 per kilometer.

Het tarief voor begeleiding voor mensen met een persoonsgebonden budget is afhankelijk van de indicatie. Bij Wet langdurige zorg (Wlz) is het uurtarief € 65,-. Bij Jeugdwet en WMO is het uurtarief afhankelijk van de gemeente waar u woont en de indicatie die afgegeven wordt. Gemeenten hebben eigen, vastgestelde tarieven.

Het tarief voor begeleiding voor mensen zonder PGB bedraagt € 65,- per uur.
Daarnaast is het tarief voor reiskosten buiten Deventer € 0,30 per kilometer.