Links en tips

Be Cares
– Ambulante begeleiding voor mensen met AD(H)D, ASS, angststoornis, genderincongruentie.
– PGB Advies

The Reconnection Website van The Reconnection.

Reconnective Healing – Erkende Reconnective Healing Foundational Practitioners & Reconnection-Certified Practitioners in Nederland en België.

ACT – Acceptance and Commitment Therapy, een nieuwe vorm van Gedragstherapie. Binnen ACT leren cliënten om het zinloze gevecht met vervelende gedachten, emoties en lichamelijke sensaties te staken.

Op Facebook is een aantal groepen die mogelijk interessant voor je zijn:
Foundational Reconnective Healing Practitioners Nederland
Dr. Eric Pearl – The Reconnection Netherlands
Dr. Eric Pearl – The Reconnection

Mijn eigen Facebookpagina
Be Reconnected, praktijk voor Reconnective healing en Reconnection